วันจันทร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิดทอง วันที่ 29 มกราคม 2556


ราคาเปิด Gold Futures 29012013

GFG13 23,660(0)

GFJ13 23,810(+10)

GFM13 23,930(0)

S 1,645/R 1,670

Bid

Spot 1,656.29(+4.95)

Gold Traders 23,450(-50)

THB 29.85(-0.08)

EU/US 1.3448(-0.0007)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น