วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาปิดทอง วันที่ 30 มกราคม 2556

ราคาปิด Gold Futures 30012013

GFG13 23,640(-20)

GFJ13 23,770(-30)

GFM13 23,900(-30)

S 1,653/R 1,670

Bid

Spot 1,664.01(+0.56)

Gold Traders 23,450(0)

THB 29.74(-0.12)

EU/US 1.3490(0)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น