วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิดทอง วันที่ 28 มกราคม 2556


ราคาเปิด Gold Futures 28012013

GFG13 23,690(-100)

GFJ13 23,820(-110)

GFM13 23,990(-80)

S 1,650/R 1,680

Bid

Spot 1,659.35(+0.86)

Gold Traders 23,550(+50)

THB 29.92 (-0.03)

EU/US 1.3452(-0.0011)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น