วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ราคาปิด Futures วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557

Spot 1,256.71(+2.11)

THB 32.77(-0.15)

EU/US 1.3520(+0.0002)

Gold Traders 19,400

GFG14 19,650(+30)

S 1,238/R 1,272

SET50 867.11(+1.88)

S50H14 861.50(+1.60)

KTBH14 16.81(-0.05)

TRUEH14 7.14(-0.08)

JASH14 7.15

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น