วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

Spot 1,319.17(-3.34)

THB 32.49(-0.08)

EU/US 1.3718

Gold Traders 20,250(+50)

GFG14 na

 S 1,308/R 1,335

S50H14 875(+2)

S 862/R 906
KTBH14 17.20(+0.04)

TRUEH14 7.25(+0.06)

JASH14 7.53(+0.06)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น