วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

Spot 1,322.35(-6.14)


THB 32.39(+0.10)


EU/US 1.3701(-0.0005)


Gold Traders 20,200(+50)


GFG14 20,370(+60)


 S 1,305/R 1,340

S50H14 894(-3.20)


S 893/R 926

KTBH14 17.71


TRUEH14 7.50(-0.05)


JASH14 7.43(-0.07)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น