วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

Spot 1,332.80(+1.84)

THB 32.60(+0.03)

EU/US 1.3707(-0.0001)

Gold Traders 20,500(+50)

GFJ14 20,710(+40)

 S 1,316/R 1,345

S50H14 888(+2.30)

S 887/R 908
KTBH14 17.94(+0.07)

TRUEH14 7.34(-0.02)

JASH14 7.78(+0.03)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น