วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557

Spot 1,285.66(+11.37)


THB 32.80


EU/US 1.3664(+0.002)


Gold Traders 19,820(+150)


GFG14 20,070(+180)


 S 1,255/R 1,295

S50H14 868.80(+3.50)


S 860/R 893

KTBH14 17.11(+0.06)


TRUEH14 7.22(+0.05)


JASH14 7.48(+0.03)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น