วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 4 ธันวาคม 2558

Spot 1,061.6(-0.57) THB 35.8(-0.04) EU/US 1.092(-0.0018) Gold Traders 17,950(+100) GFZ15 18,090(+130) S 1,050/R 1,075 S50Z15 850(-8.3) S 840/R 875 ITDZ15 7.31(-0.11) KTBZ15 NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น