วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 22 ธันวาคม 2558

Spot 1,076.2(-1.86) THB 36.08(-0.03) EU/US 1.0914(+0.0002) Gold Traders 18,350(+100) GFZ15 18,490(+60) S 1,064/R 1,088 S50Z15 803(+0.8) S 795/R 816 SIRIZ15 NA TRUEZ15 6.7(+0.8)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น