วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 3 ธันวาคม 2558

Spot 1,050.6(-2.71) THB 35.86(+0.01) EU/US 1.0593(-0.0018) Gold Traders 17,850(-350) GFZ15 17,970(-50) S 1,030/R 1,075 S50Z15 851(-3.7) S 840/R 875 BLANDZ15 NA JASZ15 4.43(+0.06)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น