วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 11 ธันวาคม 2558

Spot 1,066.8(-4.34) THB 35.99(-0.07) EU/US 1.0929(-0.0011) Gold Traders 18,150(-100) GFZ15 18,320(-80) S 1,052/R 1,085 S50Z15 829(+2) S 815/R 845 TTAZ15X NA TRUEZ15 8.2(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น