วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 18 ธันวาคม 2558

Spot 1,055.4(+4.04) THB 36.13(-0.04) EU/US 1.084(+0.0015) Gold Traders 18,050(-100) GFZ15 18,140(-220) S 1,046/R 1,074 S50Z15 826.7(-7.3) S 817/R 850 ITDZ15 7.45(-0.11) SIRIZ15 1.53(-0.02)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น