วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 15 ธันวาคม 2558

Spot 1,064.65(+2.05) THB 36.07(-0.03) EU/US 1.1008(+0.0018) Gold Traders 18,150(-50) GFZ15 NA S 1,050/R 1,079 S50Z15 813.5(+1.8) S 795/R 826 ADVANCZ15 NA TRUEZ15 7.2(-0.02)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น