วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 28 ธันวาคม 2558

Spot 1,073.6(-1.9) THB 36.04(-0.01) EU/US 1.0972(-0.0001) Gold Traders 18,250(-50) GFZ15 NA S 1,063/R 1,088 S50Z15 817.9(+1) S 807/R 826 ITDH16 7.37(+0.01) TRUEH16 NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น