วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(เย็น) ราคาเปิด Futures วันที่ 11 ธันวาคม 2558

Spot 1,068.36(-2.78) THB 35.03(-0.03) EU/US 1.0944(+0.0004) Gold Traders 18,150(-50) GFZ15 18,340(-60) S 1,1060/R 1,088 SET50 819.6(-8) S50Z15 828(-7) TTAZ15X 8.35(+0.04) TRUEZ15 7.76(-0.43)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น