วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 24 มีนาคม 2557

Spot 1,325.95(-7.99)

THB 32.41(+0.05)

EU/US 1.3796(+0.0005)

Gold Traders 20,300(-100)

GFJ14 20,470(-150)

S 1,309/R 1,355

S50H14 915.20

S 905/R 931
KTBH14 18.58

JASH14 8.31(-0.12)

TUREH14 6.93(-0.04)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น