วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ราคาเปิด Futures วันที่ 1 เมษายน 2557

Spot 1,282.49(-1.15)

THB 32.39(-0.09)

EU/US 1.3773(+0.0003)

Gold Traders 19,650(-150)

GFJ14 19,790(-200)

S 1,270/R 1,304

S50M14 930(+3.30)

S 925/R 949
KTBM14 18(+0.05)

JASM14 8.03(+0.01)

TUREM14 7.03(-0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น