วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 3 มีนาคม 2559

Spot 1,238.6(-1.31) THB 35.47(-0.05) EU/TH 38.5382(-0.0578) Gold Traders 20,750(+100) GFJ16 20,920(+90) S 1,212/R 1,253 S50H16 879(+1.5) S 865/R 895 JASH16 3.13(+0.01) TMBH16 2.64

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น