วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 10 มีนาคม 2559

Spot 1,250.7(-1.86) THB 35.27(-0.01) EU/TH 38.7261(-0.0815) Gold Traders 20,850(-100) GFJ16 21,130(-340) S 1,225/R 1,280 S50H16 897.5(-0.9) S 880/R 912 KTBH16 NA THAIH16 NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น