วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 23 มีนาคม 2559

Spot 1,243.7(-4.3) THB 34.96(+0.03) EU/TH 39.1824(+0.0084) Gold Traders 20,500(-100) GFJ16 20,710(-120) S 1,230/R 1,265 S50H16 903(+0.5) S 886/R 918 ITDH16 6.95 KTBH16 18.48(-0.06)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น