วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 14 มีนาคม 2559

Spot 1,255(+6.94) THB 35.05(+0.02) EU/TH 39.1059(+0.0474) Gold Traders 20,800(+100) GFJ16 20,950(-210) S 1,238/R 1,300 S50H16 906(+6.2) S 880/R 912 SIRIH16 NA TPIPLH16 2.67(+0.02)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น