วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 15 มีนาคม 2559

Spot 1,228.1(-6.80) THB 35.11(+0.02) EU/TH 39.9926(+0.0287) Gold Traders 20,400(-400) GFJ16 20,520(-510) S 1,212/R 1,250 S50H16 898.9(+0.6) S 880/R 912 IRPCH16 5(-0.01) TMBH16 2.56

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น