วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ราคาเปิด Futures วันที่ 1 เมษายน 2556

GFJ13 22,330(+20)
GFM13 22,440(+30)
GFQ13 22,530(+20)
S50H13 na
S50J13 1,019(-3.5)
S50K13 na
S50M13 1,020.70(-2.3)
S50U13 1,017(-3.9)
S50Z13 1,015.10(-4.9)
S 1,575/R 1,620
Bid
Spot 1,598.96(+2.79)
Gold Traders 22,250(0)

THB 29.29(+0.01)
EU/US 1.2781(-0.0031)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น