วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 9 มีนาคม 2558

Spot 1,170.05(+3.33) THB 32.57(+0.01) EU/US 1.0841(-0.0002) Gold Traders 18,000(-50) GFJ15 18,220(-270) S 1,150/R 1,190 S50H15 1,015.7 S 1,015/R 1,040 JASH15 na TRUEH15X 13.8(-0.15) SIRIH15 2(-0.02)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น