วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 24 มีนาคม 2558

Spot 1185.95(-2.75) THB 32.540 EU/US 1.0920(-0.0026) Gold Traders 18,200(+50) GFJ15 18,410(+10) S 1,170/R 1,200 S50H15 1,004.6(+0.5) S 992/R 1,021 JASH15 5.75 TRUEH15X 12.39(-0.05) IRPCH15 NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น