วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 23 มีนาคม 2558

Spot 1,181.96(-0.22) THB 32.580(+0.01) EU/US 1.0791(-0.0029) Gold Traders 18,200 GFJ15 18,430(+20) S 1,168/R 1,200 S50H15 1008.8(+1.7) S 992/R 1,029 JASH15 5.90(-0.03) TRUEH15X 13.03(+0.08) IRPCH15 4.1(-1.83)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น