วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 16 มีนาคม 2558

Spot 1158.20(-1.08) THB 32.880(-0.01) EU/US 1.0517(+0.0024) Gold Traders 18,000(-50) GFJ15 18,210(+30) S 1,145/R 1,170 S50H15 996.2(-3.8) S 998/R 1,028 JASH15 NA TRUEH15X 13.29(-0.04) IRPCH4.36(-0.02)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น