วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 5 มีนาคม 2558

Spot 1,203.61(+4.16) THB 32.39(+0.01) EU/US 1.1072(-0.0005) Gold Traders 18,400(-50) GFJ15 18,640(-50) S 1,190/R 1,218 S50H15 1,017.7(-3.1) S 1,000/R 1,045 JASH15 7.14(+0.04) TRUEH15X 13.84(+0.01) SIRIH15 1.92(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น