วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 25 มีนาคม 2558

Spot 1,190.50(-2.23) THB 32.52(+0.04) EU/US 1.0932(+0.0008) Gold Traders 18,250 GFJ15 18,450(-20) S50H15 1,003.5(-0.7) S 981/R 1,020 JASH15 NA TRUEH15X 12.58 IRPCH15 4.08(+0.04)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น