วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 10 มีนาคม 2558

Spot 1,165.76(-0.79) THB 32.610(+0.03) EU/US 1.0822(-0.0028) Gold Traders 18,000(-50) GFJ15 18,160(-40) S 1,150/R 1,185 S50H15 1,017.3(+0.9) S 1,015/R 1,040 JASH15 6.70 TRUEH15X 13.78 IRPCH15 4.35(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น