วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 19 มีนาคม 2558

Spot 1173.56(+6.70) THB 32.730(-0.18) EU/US 1.0796(-0.0069) Gold Traders 18,100(+250) GFJ15 18,350(+240) S 1,158/R 1,185 S50H15 1,006.3(+3.8) S 1,002/R 1,027 JASH15 7.15(+0.05) TRUEH15X 13.15(+0.1) IRPCH15 4.18(+0.06)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น