วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558

Spot 1,237.71(+4.49) THB 32.57(-0.07) EU/US 1.1337(+0.0024) Gold Traders 19,100(+50) GFG15 19,240(-400) S 1,222/R 1,265 S50H15 1,062.8(-2.1) S 1,061/R 1,083 KTBH15 23.45(-0.02) TRUEH15X 14.23(-0.01) ITDH15 8.97(-0.04)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น