วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558

Spot 1,260.83(+1.12) THB 32.57(-0.02) EU/US 1..1459(-0.002) Gold Traders 19,400(-300) GFG15 19,610(-340) S 1,242/R 1,285 S50H15 1,075(+9.5) S 1,055/R 1,085 KTBH15 23.47(+0.1) TRUEH15X 13.86(+0.09) ITDH15 9.13(+0.08)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น