วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558

Spot 1,231.84(+2.64) THB 32.56(-0.03) EU/US 1.1416(+0.0033) Gold Traders 18,950 GFG15 19,130(+80) S 1,216/R 1,240 S50H15 1,066.4(+0.4) S 1,058/R 1,088 KTBH15 23.54(+0.09) TRUEH15X 14.16 SIRIH15 1.98

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น