วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

Spot 1,274.6(-0.09) THB 32.49(-0.08) EU/US 1.1342(+0.0002) Gold Traders 19,550(-50) GFG15 19,740(-70) S 1,260/R 1,295 S50H15 1,053.8(+3.4) S 1,039/R 1,068 KTBH15 23.06(-0.03) TRUEH15X 13.8(+0.01) ITDH15 9.05

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น