วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

Spot 1,271.5(+1.85) THB 32.58(-0.06) EU/US 1.1354(+0.001) Gold Traders 19,550(+50) GFG15 na S 1,251/R 1,282 S50H15 1,056.2(-3.7) S 1,051/R 1,082 KTBH15 23.19(+0.05) TRUEH15X 13.62(+0.17) ITDH15 8.77(-0.02)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น