วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

Spot 1,265.76(+1.36) THB 32.55(-0.03) EU/US 1.1465(-0.001) Gold Traders 19,450(-50) GFG15 19,660(-40) S 1,242/R 1,285 S50H15 1,070.7(+0.7) S 1,055/R 1,082 KTBH15 23.54(+0.06) TRUEH15X 13.91(+0.04) ITDH15 8.97(-0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น