วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

Spot 1,278.7(-4.1) THB 32.66(-0.06) EU/US 1.1318(+0.0032) Gold Traders 19,750(-50) GFG15 19,890(+180) S 1,260/R 1,295 S50H15 1,41.3(-8.99) S 1,039/R 1,068 KTBH15 22.91(-0.03) TRUEH15X 13.55(-0.1) ITDH15 8.88(-0.09)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น