วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ราคาเปิด Futures วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

Spot 1,242.85(+3.92) THB 32.60(+0.01) EU/US 1.1337(+0.0014) Gold Traders 19,100 GFG15 19,290(-10) S 1,222/R 1,255 S50H15 1,055.4(+6.4) S 1,043/R 1,083 KTBH15 23.2(+0.01) TRUEH15X 14.25(+0.06) SIRIH15 1.86(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น