วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ราคาปิด Futures วันที่ 30 เมษายน 2556

GFM13 20,610(+60)
GFQ13 20,690(+30)
GFV13 20,780(+60)
S50K13 1,057.10(+12.10)
S50M13 1,058.50(+12.10)
S50N13 na
S50U13 1,054.20(+12.00)
S50Z13 1,053.10(+15.10)
S50H13 1,053(+14.90)
S 1,450/R 1,495
Bid
Spot 1,472.64(-3.15)
Gold Traders 20,450
THB 29.34(+0.14)
EU/US 1.3074(-0.0023)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น