วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 08 มกราคม 2559

Spot 1,103.26(-5.84) THB 36.2(-0.06) EU/TH 39.3965(-0.2502) Gold Traders 18,800(+50) GFG16 19,080(+100) S 1,080/R 1,125 S50H16 755.9(+8.3) S 750/R 780 IRPCH16 4.32(+0.02) QHH16X 2.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น