วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 28 สิงหาคม 2558

Spot 1,129.05(+3.74) THB 35.77(+0.13) EU/US 1.1261(+0.0018) Gold Traders 19,000(+50) GFQ15 19,210(+100) S 1,110/R 1,147 S50U15 886.5(+9) S 869/R 906 QHU15X 2.35(+0.05) TPIPLU15X NA

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น