วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 25 สิงหาคม 2558

Spot 1,153.6(-1.05) THB 35.52(-0.13) EU/US 1.1537(-0.0081) Gold Traders 19,400(-50) GFQ15 19,540(-150) S 1,133/R 1,175 S50U15 842(+10.8) S 820/R 860 QHU15X 2.03(+0.01) TMBU15 2.21(+0.01)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น