วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 23 มกราคม 2560

Spot 1,217.56(+8) THB 35.3(-0.09) EU/TH 37.8872(+0.027) Gold Traders 20,250(+50) GFG17 20,310(+220) S50H17 973.4(+1.5)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น