วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 19 มกราคม 2560

Spot 1,199.97(-3.57) THB 35.4(-0.02) EU/TH 37.6373(-0.0142) Gold Traders 20,100(-50) GFG17 20,270(-130) S50H17 969.8(-1.3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น