วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 15 ธันวาคม 2559

Spot 1,143.13(-0.99) THB 35.69(+0.07) EU/TH 37.5245(-0.0012) Gold Traders 19,300(-200) GFZ16 19,450(-220) S50Z16 946.8(--5.5)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น