วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

Spot 1,192.55(-0.83) THB 35.55(+0.02) EU/TH 37.67(-0.32) Gold Traders 20,000 GFZ16 20,220(-10) S50Z16 940.5(+4.5)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น