วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

Spot 1,176.68(-6.52) THB 35.67(+0.01) EU/TH 37.6779(+0.0637) Gold Traders 19,800(-200) GFZ16 20,010(-150) S50Z17 925.2(-0.7)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น