วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(เช้า) ราคาเปิด Futures วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

Spot 1,185.34(-2.31) THB 35.71(+0.02) EU/TH 37.5957(-0.0715) Gold Traders 20,000(-350) GFZ16 20,180(-360) S50Z17 930.5(-1.1)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น